SILIKON

Överlägsna vid höga temperaturer.

Silikoner är en grupp av elastiska material gjorda av kisel, syre, väte och kol. Som grupp har silikonerna dålig mekanisk motståndskraft. Det är i stället de unika temperatur-egenskaperna som utmärker silikonerna, de behåller sin flexibilitet vid temperaturer ned till -60 C. Övre temperaturgräns ligger vid +200 C.

Silikonernas egenskaper vid dessa temperaturer är överlägsna andra elastiska material.

Silikoner används vanligen inte för rörliga tätningar eftersom de har låg mekanisk hållfasthet och en hög friktionskoeficient. Många silikoner krymper ganska mycket vid gjutning, viket gör att de ofta inte kan gjutas i samma formar som andra material.

Silikoner rekommenderas för

Torr värme, High-aniline point oils, Klorerade di-fenyler

Silikoner rekommenderas INTE för

De flesta petroleumvätskor, Ketoner (aceton), Vatten och ånga

 

Vill du prata tätningar?

Undrar du något om våra produkter eller bara vill prata tätningar? Tveka inte att kontakta oss!