NITRIL

Den mest använda elastomeren inom packningsindustrin.

Nitril eller Buna N, är en kopolymer av butadien och acrylonitril. Acrylonitril halten varierar mellan 18% och 48%. Med ökad halt ökar motståndskraften mot petroleum baserade oljor och bränslen, men produkten får då sämre egenskaper vid låga temperaturer. Tack vare sin goda motståndskraft mot petroleumprodukter och det relativt breda temperaturområde är nitril idag den mest använda elastomeren inom packningsindustrin. De flesta militära gummispecifikationerna för bränsle och olja kräver nitril baserade produkter.

Nitril är mer komprimerbart, har bättre kallflytning och högre slitstyrka än de flesta elastomer, men är mer känsligt för ozon och direkt solljus.

Vanliga handelsnamn:

Chemigum Goodyear Tire & Rubber Co.
Hyvcar Goodrich Chemical Co.
Krynac Polysar, Ltd.
Ny Syn Copolymer Rubber & Chem. Corp.
Paracril Uniroyal

Nitril rekommenderas för:

Petroleum produkter, kallt vatten, silikonfett och oljor, diester baserade smörjmedel, etylenglykol

Nitril rekommenderas INTE för:

Halogena kolväten ( koltetraklorid, trikloroetylen), Nitrerade kolväten (nitrobensen, anilin), fosfatestrar (Skydrol, Fyrquel, Pydraul), ketoner (acetone), Starka syror, bromsvätska.

 

Vill du prata tätningar?

Undrar du något om våra produkter eller bara vill prata tätningar? Tveka inte att kontakta oss!