FLUORGUMMI

Klarar höga tempraturer

Fluorgummi har funnits på marknaden sedan mitten av 50-talet. Det har bra kemisk tålighet och klarar ett stort temperaturområde, normalt mellan -30 och +200 C, men under kortare perioder upp till 300 C. Fluorgummi o-ringar används till flyg, bilar och andra tillämpningar som ställer stora krav på hög motståndskraft och stort temperaturområde

Vanliga varumärken

Viton® Dupont Dow Elastomers.
Fluorel 3M
Kalrez® Dupont Dow Elastomers.
Kel-F 3M (formerly Kellogg)

Fluorgummi rekommenderas för

Petroleumprodukter, Ester baserade smörjmedel, Silikon vätskor och fett, Halogena kolväten ( tetraklorid, trikloretylen), Syror

Fluorgummi rekommenderas INTE för

Ketoner (aceton), Fosfatestrar (Skydrol, Fyrquel, Pydraul), Aminer, Ammoniak, Estrar och etrar med låg molekylvikt, Varm flourväte- eller klorsvavel-syra

 

Vill du prata tätningar?

Undrar du något om våra produkter eller bara vill prata tätningar? Tveka inte att kontakta oss!